הסכם ממון: הסכם קדם נישואין (02.06.2013)

הסכם טרום נישואין או הסכם קדם נישואין או הסכם ממון (להלן: “הסכם ממון”), הינו הסכם משפטי, אשר נערך בין בני זוג לפני נישואיהם או אף אם הם מחליטים שלא להינשא. מטרת ההסכם היא הסדרת עניינים אשר עשויים להיות שנויים במחלוקת, אם חלילה יתעוררו מחלוקות וסכסוכים בין בני הזוג, אשר עלולים להוביל להתערערות ואף לסיום הקשר הזוגי.

רבנים ועורכי דין רבים ממליצים לערוך הסכם קדם נישואין.

על מנת שהסכם הממון, אשר נערך קדם נישואין, יהיה בעל תוקף משפטי, על בני הזוג החתומים עליו לדאוג לאשרו גם באופן פורמלי. ניתן לעשות זאת ע”י אישור בחתימת נוטריון, רושם נישואין במועצה הדתית בה נרשמו בני הזוג לנישואין, בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

הסכם ממון ניתן לאישור גם לאחר הנישואין, אך זאת רק באישורו של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. זאת כיוון שהסכם זה הוא בעל תוקף של הסכם גירושין.

להסכם ממון חשיבות רבה לעניין הגנה על דירת מגורים שבבעלות אחד מבני הזוכ מלפני הנישואין. בית השפט העליון בהלכת קנולר קבע כי בנסיבות מסויימות כגון: הורות משותפת, מגורים משותפים ארועים, הולכת ילדים וכיו”ב, עשויה לחול “חזקת שיתוף ספציפית בדירת מגורים”, לפיה בן הזוג יוכל לתבוע מחצית מן הזכויות בדירה. לא כן יהיה המצב אם הצדדים קבעו בהסכם ממון כי הבעלות בדירה תישאר לצד שהיה בעליה ערב חתימת הסכם הנישואין.

תוכן ההסכם:

הסכם ממון מסדיר מספר נושאים ודן בהיבטים שונים של הגירושין:

 • סרבנות גט: בכדי למנוע סרבנות גט ניתן להוסיף בהסכם סעיף הקובע כי בן הזוג אשר יסרב גט, ישלם לבן זוגו סכום מסויים מדי חודש. כך קטנה הכדאיות של בן הזוג לסרבנות גט. לכאורה, הדין הדתי מבטיח סרבנות גט בכך שקובע מזונות זמניים לאשה עד שהגבר יעניק לה גט. בפועל, כיוון שהגבר זכאי להכנסת האשה, באם האשה עובדת, הרי שייתכן שבית המשפט יקבע כי הכנסתה מספקת את מזונותיה. לכן, הסדרת הנושאים הממוניים עוד בטרם הנישואין, וביניהם הסדרת מזונות במקרה של פרידה וסרבנות, מייתר את הליך תביעת המזונות בבית הדין הרבני. המדובר בהליך מייגע וארוך שלא תמיד מוביל לתוצאות מבחינת הטיפול בסרבנות הגט.
 • משמורת: הסדרת נושא המשמורת על הילדים.
 • חלוקת הרכוש: בפועל, בשל המצב המשפטי הקיים בישראל, סעיף זה מיותר. בישראל חל חוק יחסי ממון הקובע כי כל אחד מבני הזוג זכאי לרכוש שהביא עמו ולמחצית הרכוש שצברו בני הזוג בתקופת חייהם המשותפים. בכל זאת לסעיף זה חשיבות מבחינת פירוט הנכסים שבני הזוג הביאו עמם טרם נישואיהם.
 • מזונות: הסעיף קובע מי מבני הזוג ישלם מזונות וכמה, במקרה של גירושין או פטירה. מדובר על מזונות בין בני הזוג ולא במזונות ילדים. לא ניתן לקבוע בהסכם מראש מה יהיו מזונות הילדים, אין תוקף משפטי לקביעת מזונות לילד שטרם נולד.

חשוב להדגיש כי הסכם ממון הינו “תעודת ביטוח” בלבד. מטרתו להגן על בני הזוג במצב של פרדה, כך שאף אחד מבני הזוג לא יצא מקופח. השימוש בו יהיה רק במקרה של פרידה, אין לו שום משמעות והוא יחול רק במצב של פרידה או פקיעת הנישואים. הסכם ממון נועד למנוע מחלוקות קשות בין בני הזוג במקרה של פרידה ולשם כך מסדיר מראש את יחסיהם.

עוד יודגש, כי הסכם הממון נועד להגן על שני בני הזוג

ישנה “סטיגמה” כי רק מיליונרים זקוקים להסכמי ממון. בפועל, אין זה המצב. הסכם הממון צופה פני עתיד וגם במקרה בו רכושם של בני הזוג אינו רב, יש להסדיר הסכמות לגבי הרכוש שייצבר בעתיד.

כאמור, הסכם הממון מסדיר גם את הרכוש שנצבר ערב הנישואין או החיים המשותפים, וגם רכוש שנצבר ממועד הנישואין ואילך.

יש לקבוע האם הרכוש שנצבר ערב החתימה על הסכם הממון הוא רכושו האישי של בן הזוג שצבר אותו ובמקרה של פרידה יישאר שלו, או שמא במקרה של פרידה הוא יחולק בין הצדדים שווה בשווה. לגבי רכוש שנצבר במהלך הנישואין יש לקבוע האם הוא יהיה שייך לשני בני הזוג, או שבמקרה של פרידה תהיה משמעות להשקעה של כל אחד מבני הזוג בנכסים ומשמעות לשם הרשום על הנכס.

באם נחתם הסכם ואושר כדין, הסכם זה יגבר על הוראות חוק יחסי ממון, ההסכם מתווה מראש את מערך היחסים הכלכלי בין בני הזוג.

מדוע צריך לערוך הסכם ממון

הסדרת רכוש שלא על פי הקבוע בחוק במקרה של גירושין יכולה להיעשות רק באמצעות הסכם ממון. גם אם אתם סבורים כי החוק הינו לרוחכם, הרי שהוא כללי וממילא לא מספק את הצרכים האישיים, המשתנים מזוג לזוג ולספק ודאות כלכלית.

משרדנו מעניק שירותים משפטיים בתחום דיני משפחה, ובין היתר בתביעות, בעריכת הסכמי ממון והסכמי גירושין ומטפל בתיקים בבתי המשפט ובבתי הדין בירושלים, תל אביב וחיפה.

יובהר כי הכתוב לעיל אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם, ואינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. המידע הינו חלקי בלבד. המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת באחריותו ועל דעתו בלבד.

-

-יצירת קשר

  או חייגו:054-7831632

  -

  -עלון חדשות

  הרשמו לדיוור תקופתי
  של משרדינו והישארו
  מעודכנים במאמרים
  פרסומים אחרונים

   

  -