על מינוי אפוטרופוס לגוף ולרכוש (25.05.2018)

המונח אפוטרופסות מוכר לרבים בהקשר של חסות ואחריות הנוגעת לקטין המצוי מתחת לגיל 18, כאשר בהיעדר נסיבות מיוחדות האפוטרופוסים הטבעיים והחוקיים לקטין הם הוריו. מינוי אפוטרופוס אחר יתרחש בהנחיית בית המשפט בלבד וכנגד נסיבות מיוחדות כגון קטין שהתייתם מהוריו, הורים שאינם מתפקדים וכדומה.

יחד עם זאת, ייתכנו גם מקרים בהם יעלה הצורך בהליך של מינוי אפוטרופוס לאדם בגיר, כאשר מדובר בנסיבות בהן אותו בגיר אינו בר תפקוד קוגניטיבי, שכלי או פיזי, ואינו בעל יכולת הפעלת שיקול דעת לטובת קבלת החלטות בענייניו שלו. הבקשה למינוי אפוטרופוס במקרים כאלו, תגיע לרוב ממכרים או בני משפחה של החסוי, בפניה אל בית המשפט באזור מגוריו ותוך הסתמכות על חוות דעת מקצועיות והצגת מידע שישכנע את בית המשפט הן במוגבלותו של החסוי, והן ביכולתו של האפוטרופוס המוצע לדאוג לצרכי החסוי ולאינטרסים שלו באופן הנקי, נטול האינטרסים והטוב ביותר.

היה ולא נמצא מועמד שכזה לאפוטרופסות למרות קביעת בית המשפט בצורך בכזה, ימנה בית המשפט אפוטרופוס מטעם המדינה.

אפוטרופוס לענייני גוף ורכוש

קיימים שני היבטים עיקריים להתייחסות בכל הנוגע למינוי אפוטרופוס בישראל:

 • אפוטרופוס לענייני גוף – אפוטרופוס אשר קיבל את הסמכות לדאוג לענייני הגוף של החסוי, ידאג למצבו הבריאותי, יקבל על עצמו את האחריות בנוגע לטיפולים רפואיים, מתן תרופות, אשפוזים או כל צורך רפואי פיזי שיעלה. מינוי זה ניתן לרוב כאשר חסוי בעל צרכים רפואיים ייחודיים מוכיח יכולת לקויה בהבנת מצבו הרפואי והאפשרויות העומדות על פניו, ומגביל באופן בלתי סביר את הטיפול הרפואי לו הוא זקוק לשמירה על איכות חייו או הצלתם.
 • אפוטרופוס לענייני רכוש – אפוטרופוס לענייני רכוש יקבל עליו את הסמכות לדאוג לרכושו וממונו של החוסה, על פי החלטת בית המשפט וכנגד מצב קוגניטיבי לקוי של החוסה על פיו הוכח כי התנהלותו נוגדת את האינטרסים שלו. האפוטרופוס יקבל גישה והרשאה את רכוש החוסה, חשבונות הבנק, החסכונות וכל מקור הכנסה של החוסה, ויעשה בהם שימוש לטובתו של החוסה בלבד. בסמכותו של האפוטרופוס לעשות שימוש בכספים וברכוש לטובת קיומו של החוסה ומילוי צרכיו, על פי שיקול דעתו, ותוך דיווח שוטף תקופתי לבית המשפט.

במרבית המקרים מינוי אפוטרופוס בעבור חוסה הזקוק לכך יוגדר כאפוטרופוס לענייני גוף ולענייני רכוש גם יחד.

לסיוע משפטי של עו”ד בעניין מינוי אפוטרופוס

האפוטרופוס כפוף לבית המשפט וקיים פיקוח ובקרה תמידית על פעולותיו, תוך בחינה שאכן מדובר בקבלת החלטות לטובת החוסה בלבד. אפוטרופוס ממונה באופן רשמי זכאי לשכר טרחה בהתאם לסכום הנקבע על ידי בתי המשפט בישראל, ומשתנה בהתאם למקום מושבו של החוסה: בבית או במוסד טיפולי. סכום זה מוגדר כסכום חודשי אולם ניתן לתביעה ומימוש אחת לשנה בהצגת בקשה ואישורים רלוונטיים לבית המשפט הממונה.

מלבד מינוי אפוטרופוס, פעולה המתבצעת לרוב שלא על דעתו של החוסה, רשאי אדם להחליט בעודו מתפקד ובר דעה על מינוי מיופה כוח שידאג לענייניו ולאינטרסים שלו בבוא העת.

-מאמרים אחרונים בתחום

-

-יצירת קשר

  או חייגו:054-7831632

  -

  -עלון חדשות

  הרשמו לדיוור תקופתי
  של משרדינו והישארו
  מעודכנים במאמרים
  פרסומים אחרונים

   

  -