Category Archives: דיני משפחה

גישור בהליך הגירושין

מטרת ההליך היא גישור בין פערי הרצונות של הצדדים על מנת לסיים את המחלוקת ולמצוא פתרון לסכסוך בין בני הזוג.

עו”ד מגשר בדיני משפחה יסייע לסיים את המחלוקות הכרוכות בסיום הנישואין מבלי להיגרר להליך המשפטי, אשר הינו הליך יקר ואשר עלול להימשך זמן רב.

היתרון בהליך הגישור הינו בכך שהוא מהווה אלטרנטיבה להליך המשפטי המייגע, על כל הכרוך בו. באמצעות הליך זה ניתן לסיים  את הקשר באופן מכובד אשר יחסוך עימותים ופגיעה ברגשות ויפחית את כמות הסכסוכים ועוצמתם.

ברור כי לא כל מקרה של סכסוך במשפחה מתאים להליך של גישור. מה גם שתוצאת ההליך אינה וודאית, בניגוד להליך המתנהל בבית משפט, כאשר פסק הדין הניתן הינו סופי.

יש לפנות למגשר מקצועי ואמין, בעל אינטליגנציה רגשית אשר מאמין כי ביכולתם של הצדדים להגיע בסופו של דבר, לפתרון שהוא גם הטוב ביותר עבורם.

החלטת להתגרש? לפני ביצוע כל פעולה חשוב להתייעץ עם עו”ד גירושין, לפגישת הייעוץ חשיבות רבה. כמו גם למימד הזמן.

לכן, יש לפנות בהקדם לעורך דין משפחה

משרדנו מעניק שירותים משפטיים בתחום דיני המשפחה והמעמד האישי, בתביעות והסכמי גירושין ומטפל בתיקים בבתי המשפט ובבתי הדין בירושלים, תל אביב וחיפה.

ניתן לפנות למשרדנו באמצעות מילוי הטופס המקוון או להתקשר למס’: 0547831632

יובהר כי הכתוב לעיל אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם, ואינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. המידע הינו חלקי בלבד. המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת באחריותו ועל דעתו בלבד.

הסכם ממון: הסכם קדם נישואין

הסכם טרום נישואין או הסכם קדם נישואין או הסכם ממון (להלן: “הסכם ממון”), הינו הסכם משפטי, אשר נערך בין בני זוג לפני נישואיהם או אף אם הם מחליטים שלא להינשא. מטרת ההסכם היא הסדרת עניינים אשר עשויים להיות שנויים במחלוקת, אם חלילה יתעוררו מחלוקות וסכסוכים בין בני הזוג, אשר עלולים להוביל להתערערות ואף לסיום הקשר הזוגי.

רבנים ועורכי דין רבים ממליצים לערוך הסכם קדם נישואין.

על מנת שהסכם הממון, אשר נערך קדם נישואין, יהיה בעל תוקף משפטי, על בני הזוג החתומים עליו לדאוג לאשרו גם באופן פורמלי. ניתן לעשות זאת ע”י אישור בחתימת נוטריון, רושם נישואין במועצה הדתית בה נרשמו בני הזוג לנישואין, בית משפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני.

הסכם ממון ניתן לאישור גם לאחר הנישואין, אך זאת רק באישורו של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני. זאת כיוון שהסכם זה הוא בעל תוקף של הסכם גירושין.

להסכם ממון חשיבות רבה לעניין הגנה על דירת מגורים שבבעלות אחד מבני הזוכ מלפני הנישואין. בית השפט העליון בהלכת קנולר קבע כי בנסיבות מסויימות כגון: הורות משותפת, מגורים משותפים ארועים, הולכת ילדים וכיו”ב, עשויה לחול “חזקת שיתוף ספציפית בדירת מגורים”, לפיה בן הזוג יוכל לתבוע מחצית מן הזכויות בדירה. לא כן יהיה המצב אם הצדדים קבעו בהסכם ממון כי הבעלות בדירה תישאר לצד שהיה בעליה ערב חתימת הסכם הנישואין.

תוכן ההסכם:

הסכם ממון מסדיר מספר נושאים ודן בהיבטים שונים של הגירושין:

  • סרבנות גט: בכדי למנוע סרבנות גט ניתן להוסיף בהסכם סעיף הקובע כי בן הזוג אשר יסרב גט, ישלם לבן זוגו סכום מסויים מדי חודש. כך קטנה הכדאיות של בן הזוג לסרבנות גט. לכאורה, הדין הדתי מבטיח סרבנות גט בכך שקובע מזונות זמניים לאשה עד שהגבר יעניק לה גט. בפועל, כיוון שהגבר זכאי להכנסת האשה, באם האשה עובדת, הרי שייתכן שבית המשפט יקבע כי הכנסתה מספקת את מזונותיה. לכן, הסדרת הנושאים הממוניים עוד בטרם הנישואין, וביניהם הסדרת מזונות במקרה של פרידה וסרבנות, מייתר את הליך תביעת המזונות בבית הדין הרבני. המדובר בהליך מייגע וארוך שלא תמיד מוביל לתוצאות מבחינת הטיפול בסרבנות הגט.
  • משמורת: הסדרת נושא המשמורת על הילדים.
  • חלוקת הרכוש: בפועל, בשל המצב המשפטי הקיים בישראל, סעיף זה מיותר. בישראל חל חוק יחסי ממון הקובע כי כל אחד מבני הזוג זכאי לרכוש שהביא עמו ולמחצית הרכוש שצברו בני הזוג בתקופת חייהם המשותפים. בכל זאת לסעיף זה חשיבות מבחינת פירוט הנכסים שבני הזוג הביאו עמם טרם נישואיהם.
  • מזונות: הסעיף קובע מי מבני הזוג ישלם מזונות וכמה, במקרה של גירושין או פטירה. מדובר על מזונות בין בני הזוג ולא במזונות ילדים. לא ניתן לקבוע בהסכם מראש מה יהיו מזונות הילדים, אין תוקף משפטי לקביעת מזונות לילד שטרם נולד.

חשוב להדגיש כי הסכם ממון הינו “תעודת ביטוח” בלבד. מטרתו להגן על בני הזוג במצב של פרדה, כך שאף אחד מבני הזוג לא יצא מקופח. השימוש בו יהיה רק במקרה של פרידה, אין לו שום משמעות והוא יחול רק במצב של פרידה או פקיעת הנישואים. הסכם ממון נועד למנוע מחלוקות קשות בין בני הזוג במקרה של פרידה ולשם כך מסדיר מראש את יחסיהם.

עוד יודגש, כי הסכם הממון נועד להגן על שני בני הזוג

ישנה “סטיגמה” כי רק מיליונרים זקוקים להסכמי ממון. בפועל, אין זה המצב. הסכם הממון צופה פני עתיד וגם במקרה בו רכושם של בני הזוג אינו רב, יש להסדיר הסכמות לגבי הרכוש שייצבר בעתיד.

כאמור, הסכם הממון מסדיר גם את הרכוש שנצבר ערב הנישואין או החיים המשותפים, וגם רכוש שנצבר ממועד הנישואין ואילך.

יש לקבוע האם הרכוש שנצבר ערב החתימה על הסכם הממון הוא רכושו האישי של בן הזוג שצבר אותו ובמקרה של פרידה יישאר שלו, או שמא במקרה של פרידה הוא יחולק בין הצדדים שווה בשווה. לגבי רכוש שנצבר במהלך הנישואין יש לקבוע האם הוא יהיה שייך לשני בני הזוג, או שבמקרה של פרידה תהיה משמעות להשקעה של כל אחד מבני הזוג בנכסים ומשמעות לשם הרשום על הנכס.

באם נחתם הסכם ואושר כדין, הסכם זה יגבר על הוראות חוק יחסי ממון, ההסכם מתווה מראש את מערך היחסים הכלכלי בין בני הזוג.

מדוע צריך לערוך הסכם ממון

הסדרת רכוש שלא על פי הקבוע בחוק במקרה של גירושין יכולה להיעשות רק באמצעות הסכם ממון. גם אם אתם סבורים כי החוק הינו לרוחכם, הרי שהוא כללי וממילא לא מספק את הצרכים האישיים, המשתנים מזוג לזוג ולספק ודאות כלכלית.

משרדנו מעניק שירותים משפטיים בתחום דיני משפחה, ובין היתר בתביעות, בעריכת הסכמי ממון והסכמי גירושין ומטפל בתיקים בבתי המשפט ובבתי הדין בירושלים, תל אביב וחיפה.

יובהר כי הכתוב לעיל אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם, ואינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. המידע הינו חלקי בלבד. המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת באחריותו ועל דעתו בלבד.

גירושין

עורך דין דיני משפחה

עו”ד גירושין

גירושין:

בישראל, נדונים הגירושין על פי הדין הדתי, וזאת כאשר מדובר בבני זוג יהודים. נוצרים ומוסלמים- ידונו בענייני הגירושין על פי דתם. במאמרי זה, אעסוק בגירושין בין בני זוג יהודיים.

יודגש כי לבית הדין הרבני סמכות ייחודית לדון בנושא הגט ולכן, כאשר בני הזוג מעוניינים לסיים את נישואיהם, ואין זה משנה אם נישאו בטקס דתי או בטקס אזרחי, עליהם לעשות זאת על ידי קיום טקס גירושין ברבנות. ורק באופן זה.

גירושין נעשים ככלל בהסכמת הצדדים ולא ניתן לכפות את הגירושין אם אחד מבני הזוג אינו מעוניין להתגרש. זאת בהיעדר עילה על פי הדין הדתי.

ניתן להגיע להסכמות בעניינים הקשורים לגירושין כמו משמורת והסדרי ראיה, מזונות הילדים וחלוקת הרכוש. או שניתן לנהל הליכים משפטיים בנושאים השנויים במחלוקת. ניהול הליכים משפטיים לעיתים קרובות אינו מצב אידיאלי בשל אי הנעימות הכרוכה בו, אך במקרים רבים לא קיימת ברירה אחרת

עילות הגירושין לפי ההלכה היהודית

 בדין היהודי קיימות עילות גירושים שונות, בהתקיימן, יתאפשר לבן הזוג להתגרש גם ללא הסכמתו של בן זוגו.

עילות הגירושים כוללות בין היתר: מציאת מום או מחלה, נישואים שיש בהם עבירה, כאשר הבעל אינו מפרנס או כאשר האשה אינה ממלאת את חובתה במלאכות הבית, או מילוי חובתם של כל אחד מהם בחיי האישות.

באם האשה תוכרז “מורדת דמאיס עלי” או “מורדת דבעינא ליה ומצערנא ליה” יפסקו זכויותיה באופן שונה.

בית המשפט יכול להמליץ, לחייב, לקובע כי זו מצווה או לכפות במאסר את הגירושין, לחלופין יכול הוא לקבוע שלום בית ולדחות את תביעת גירושין.

כאמור, ניתן להתגרש בהסכמת שני בני הזוג. באם אכן שני בני הזוג החליטו להתגרש בהסכמה, עליהם להתקשר בהסכם גירושין בו יוסדרו כל העניינים הכרוכים בגירושין. על ההסכם להיות מאושר על ידי בית הדין הרבני או בית המשפט בפסק דין. בכל זאת יש גם צורך בסידור גט שרק לאחריו הצדדים יחשבו כמגורשים.

בהעדר הסכמות, יגיש הצד המעוניין בגירושין תביעת לקבל או לתת גט בבית הדין הרבני.

עורך דין גירושין חייב להיות בעל בקיאות משפטית, מדובר בתנאי הכרחי להצלחת התיק ולטיפול מקצועי ויעיל. עם זאת, על עו”ד גירושין לפעול תחת ההבנה כי מדובר במקריה מורכב יותר, אשר אינו בעל השלכות משפטיות בלבד, וטומן בחובו השלכות רגשיות על הלקוח. על כן על עורך דין דיני משפחה חייב לפעול בהבנה וברגישות המתבקשת.

על עורך הדין לענייני משפחה להתאים את סוג ההליך ללקוח אשר ניצב מולו. לעיתים הדרך המתאימה ביותר היא לפנות לערכאות שיפוטיות, בעוד שבמקרים אחרים הדך המתאימה ביותר תהיה לנהלו מחוץ לכותלי בית המשפט. ניתן לעיתים להימנע מהתדיינות ולהגיע להסכם גירושין בהסכמת הצדדים בין בגישור ובין באופן עצמאי. את ההסכם, כאמור, יש להגיש לאישורה של אחת הערכאות ולהסדיר את עניין קבלת הגט על מנת לסיים באופן סופי את הליך הגירושין. באם סבור עו”ד למשפחה כי יש לפנות להתדיינות בערכאות השיפוטיות, עליו להכריע ולבחור בין ניהול ההליך בבית הדין הרבני לבין ניהולו בבית המשפט לענייני משפחה. יצויין כי החלטה זו הינה חשובה ביותר עבור הלקוח, בשל תוצאותיה המשפטיות אשר עשויות להיות שונות בתכלית.

החלטת להתגרש? לפני ביצוע כל פעולה חשוב להתייעץ עם עו”ד גירושין, לפגישת הייעוץ חשיבות רבה. כמו גם למימד הזמן.

לכן, יש לפנות בהקדם לעו”ד המתמחה בתחום דיני המשפחה. 

משרדנו מעניק שירותים משפטיים בתחום דיני המשפחה והמעמד האישי, בתביעות והסכמי גירושין ומטפל בתיקים בבתי המשפט ובבתי הדין בירושלים, תל אביב וחיפה.

ניתן לפנות למשרדנו באמצעות מילוי הטופס או להתקשר למס’: 0547831632

יובהר כי הכתוב לעיל אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם, ואינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. המידע הינו חלקי בלבד. המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת באחריותו ועל דעתו בלבד.