עבירות סמים (17.03.2013)

כללי

קיימים תיקים רבים בנוגע לעבירות הסמים למיניהם, ובמיוחד בעבירות של “סמים קלים”. תיקים אלו לא מוגבלים דווקא לעולם הפשע, וישנם אנשים נורמטיביים רבים העושים שימוש בסמים. לכן חשובה פי כמה וכמה עבודת עורך דין פלילי אשר יסביר כי החשוד בעבירה הנו אדם נורמטיבי ועל כן, השימוש בסם לשימוש עצמי מהווה מעידה יחידה.

עבירות הסמים והעונש שבצדן הוסדרו בפקודת הסמים המסוכנים (נוסח חדש) התשל”ג- 1973(להלן- “הפקודה”), החוק מונה עבירות סמים שונות כגון: ייצור סם, החזקת סם, שימוש בסם, סחר בסמים והדחת קטינים לשימוש בסם.

הימצאות כלים המשמשים להכנת או לצריכת הסמים עלולה להוות עבירה אשר עונשה כאילו היה הסם עצמו ברשות החשוד.

החוק עצמו אינו מבחין בין עבירות של סמים קשים לבין עבירות של “סמים קלים”. אך הלכה למעשה, בתי המשפט והפרקליטות, אשר מודעים לשוני בנזקים, כן מפרידים בין סמים כגון מריחואנה וחשיש המוגדרים כ”סמים קלים”, לבין סמין כגון הרואין, קוקאין, אקסטזי וכיו”ב המוגדרים כסמים קשים. הפרדה זו באה ידי ביטוי בעונש שבצד העבירות השונות ובנושא התיקים שיגיעו בפועל לפתחם של בתי המשפט.

במקרים רבים תיק בגין עבירת “סמים קלים” ייסגר ולא יגיע בסופו של יום לדיון בבית המשפט. בעיקר במקרים בהם יוכיח החשוד/ נאשם כי הינו אדם נורמטיבי, וכי זו מעידתו היחידה. במקרה כזה המערכת תסתפק בטיפול מניעתי של הישנות עבירות הסמים.

כך לדוגמא, עמדה זו באה ידי ביטוי בהנחיות היועמ”ש בנוגע להגשת כתב אישום כנגד העובר לראשונה עבירה של שימוש עצמי בסמים קלים: “ברי, כי על כל מדיניות האכיפה להיות אחידה ושוויונית, על בסיס ארצי וכלל מערכתי, ואין כל מקום להנחיה להימנע מפעולות אכיפה. כאמור עם זאת, משיקולים של עניין ציבורי יש מקום למדיניות שלא תמצה עם אדם נורמטיבי (שאין לו עבר פלילי מעבר לנושא הנדון) את הדין בתפיסת הסם הראשונה ובכמות קטנה, כאשר המדובר במריחואנה או חשיש לשימוש עצמי. על גורמי החקירה והתביעה לפעול, אפוא, לקיום שוויון ואחידות בטיפול בתביעה בשימוש ראשון בסמים קלים. הנחיה זו מתווה קווים מנחים לכך”.

ענישה

בפקודת הסמים המסוכנים נקבע כי העונש בגין החזקה ושימוש לצריכה עצמית הנו עונש מאסר לתקופה מקסימאלית של  3 שנים.

עונש של עד 20 שנות מאסר יוטל בגין עבירות סמים של ייצור, הכנה, הפקה, ייצוא ומסחר.

כמן כן, קובעת הפקודה עונש של עד 25 שנות מאסר בגין נתינת סם מסוכן לקטין, שידול קטין להשיג סם ושידול קטין להשתמש בסם מסוכן.

עוד, כפי שיפורט להלן, ניתן לחלט רכוש, להטיל קנסות, לפסול רישיון נהיגה ורישיון רכב, רישיון מקצוי ועסק או כל רישיון אחר. כן, ניתן לפסול או לתפוס דרכון ישראלי.

שימוש לצריכה עצמית – כמויות

סם ייחשב כנועד לשימוש עצמי, כך לפי הפקודה, אם אינו עולה על הכמות כפי שמפורט בטבלה שלהלן:

סוג הסם

הכמות

קנבוס (מריחואנה, גראס)

15 גרם

שרף של קנבוס (חשיש)

15 גרם

אופיום

2 גרם

לס”ד

3 יחידות כלשהן

קוקאין

0.3 גרם

הרואין

0.3 גרם

מתדון

0.15 גרם נטו

מורפין

0.3 גרם

משרת אופיום

0.3 גרם תכולת מורפין   נטו

פתידין

1 גרם נטו

מתאפמטאמין

0.2 גרם נטו

החזקה היא כי החזקת חומר בכמות זו ומתחתיה הינה לשימוש עצמי, ובאם התביעה טוענת כי מדובר בעבירה של סחר, עליה נטל ההוכחה. באם כמות החומר עולה על המצויין לעיל, הרי שהחזקה היא כי אין מדובר בכמות לצריכה עצמית, והנטל על החשוד להפריך חזקה זו.

עוד נקבע בפקודה כי ניתן לחלט את רכושו של מי שהורשע בעבירה של סחר בסמים. המדובר בכל רכוש אשר שימש או נועד לשמש כאמצעי לביצוע עבירות הסמים, או רכוש אשר הושג כשכר על עבירות הסמים או כתוצאה מביצועה של עבירות הסמים, או שיועד לכך.

כמו כן, כפי שראינו לעיל, קיימת בפקודה אפשרות של חילוט רכוש שהושג כתוצאה של עבירות סמים, הטלת קנסות, פסילת רישיון נהיגה ורישיון רכב, רישיון מקצוע ועסק או כל רישיון אחר וכן פסילת החזקת דרכון ישראלי ותפיסתו, במקרים כאלה רצוי להתייעץ עם עו”ד תאונות דרכים ותחבורה.

בדיקת סמים

לרוב הבדיקה המקובלת לאיתור שימוש בסמים היא בדיקת שתן.

לאור השוני המהותי ברמת הענישה, אשר יכול לנוע, כאמור, מ3 ועד 25 שנות מאסר, חשוב להיות מיוצג על ידי עורך דין, על מנת שזה יסייע בהצגת האירוע באור הנכון מתוך מטרה לשנות את חומרת העבירה כבר בשלב החקירה, ולכל הפחות לסייע בענישה מופחתת בבית המשפט.

יובהר כי הכתוב לעיל אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם, ואינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. המידע הינו חלקי בלבד. המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת באחריותו ועל דעתו בלבד.

-

-יצירת קשר

  או חייגו:054-7831632

  -

  -עלון חדשות

  הרשמו לדיוור תקופתי
  של משרדינו והישארו
  מעודכנים במאמרים
  פרסומים אחרונים

   

  -