שחרור ממעצר | מעצר ימים (12.03.2013)

שחרור ממעצר

מעצר ימים:

ההוראות הנוגעות לדיני מעצרים קיימות בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה- מעצרים), התשנ”ו- 1996.

מעצר הוא כליאה של אדם על ידי נציגי השלטון שלא למטרת ענישה, אלא לשם הגבלת תנועתו של אדם בשל שיקולים מסוימים הקרויים גם “עילות מעצר” כפי שיפורט בהמשך.

ישנם סוגים שונים של מעצרים, מעצר לפי צו, מעצר ללא צו על ידי שוטר, מעצר מנהלי, מעצר צבאי וכיו”ב.

במאמר זה בחרתי להתמקד במעצר טרם הגשת כתב האישום המכונה גם “מעצר ימים”.

המדובר במעצר או בהארכת מעצר של חשוד, לפני הגשת כתב האישום. ככלל מאסר מסוג זה ייעשה על פי צו שופט. למעט המקרים בהם הוענקה סמכות מפורשת לעצור חשוד גם ללא צו שופט.

כאשר נעצר חשוד שלא על סמך צו שופט, קיימת חובה להביא את העצור בפני השופט לצורך הארכת מעצרו ב”הקדם האפשרי”, ולא יאוחר מ 24 שעות מעת מעצרו. רק במקרים מיוחדים רשאי הקצין הממונה לעכב את הבאת החשוד בפני שופט ל 24 שעות נוספות (48 שעות משעת המעצר) לצורך ביצוע פעולות חקירה דחופות. מכשהסתיימו הפעולות הדחופות יובא העציר בפני שופט הבקדם האפשרי.

בית המשפט המוסמך לדון במעצר טרם הגשת כתב האישום הינו בית משפט השלום, ללא קשר לסוג העבירה שבוצעה ולעונש שבצדה.

שופט יצווה על מעצרו של חשוד שטרם הוגש נגדו כתב אישום באם התקיימו התנאים המצטברים הבאים:

1. קיים חשד סביר שהחשוד עבר עבירה שאינה חטא. היינו, עבירה מסוג עוון או פשע- עבירה שהעונש בצידה עולה על 3 חודשי מאסר.

2 . מתקיימת עילת מעצר בצו שופט לגבי החשוד.

3. היעדר חלופת מעצר- לא ניתן להשיג את מטרת המעצר בדרך של חלופת מעצר שפגיעתה בחשוד פחותה- כגון: קביעת ערובה וכדומה.

עילות המעצר בצו שופט לפני הגשת כתב אישום

1. שיבוש הליכי חקירה או משפט – כאשר יש יסוד סביר לחשש ששחרורו או אי מעצרו של  החשוד יביא לשיבוש הליכי חקירה או משפט, להתחמקות החשוד מהליכי חקירה, שפיטה או מריצוי עונש מאסר להעלמת רכוש או להשפעה על עדים או פגיעה בראיות בדרך אחרת.

2. פגיעה בביטחון – כאשר יש יסוד סביר לחשש שהחשוד יסכן ביטחונו של אדם, בטחון הציבור או בטחון המדינה.

3. נקיטת הליכי חקירה – כאשר בית משפט שוכנע, מנימוקים מיוחדים שיירשמו, שיש צורך לנקוט בתרגילי חקירה אשר יתקיימו רק כאשר החשוד נתון במעצר. מעצר לצורך חקירה לפי עילה זו מוגבל לפרק זמן של 5 ימים, ובמקרים מסוימים רשאי בית המשפט להאריך את המעצר לפרק זמן כולל של 15 ימים.

4. מעצר לשם ביצוע בדיקה פסיכיאטרית.

5. מעצר אדם הנמלט ממשמורת חוקית.

בית המשפט רשאי להורות על הגשת תסקיר מעצר, ולהסתייע בו לצורך החלטתו..

תקופות המעצר לפני הגשת כתב האישום הם מוגבלות, בית המשפט מפקח על הארכות המעצר, ולא תמיד מאשר למשטרה את מספר הימים המבוקשים להארכת מעצרו של החשוד.

יובהר כי הכתוב לעיל אינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם, ואינו מהווה חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי. המידע הינו חלקי בלבד. המסתמך על המידע בכל דרך שהיא עושה זאת באחריותו ועל דעתו בלבד.

-

-יצירת קשר

  או חייגו:054-7831632

  -

  -עלון חדשות

  הרשמו לדיוור תקופתי
  של משרדינו והישארו
  מעודכנים במאמרים
  פרסומים אחרונים

   

  -